Propostes i objectius

  Plataforma Catalunya Celta 

 

La Plataforma:
Catalunya Celta és una plataforma de grups artístics catalans agrupats per treballar en xarxa i sota el denominador comú que suposa la visió de la música i dansa d’influències celtes o atlàntiques produïdes des d’una part de l’Occident de la Mediterrània: Catalunya.
El nexe d’unió de Catalunya Celta el configuren formacions de les comarques catalanes que, en algun moment o altre de les seves trajectòries, han heretat en les seves produccions artístiques les essències d’aquesta mena de música, bé sigui per tradició familiar, bé per simple afinitat musical o cultural amb els territoris cèltics i atlàntics: Irlanda, Escòcia, Galícia, Bretanya, Gal·les, Cornualla, Astúries, Nord-Amèrica...


Components:
La Plataforma Catalunya Celta la configuren més d'una desena de grups catalans, en total més de 50 músics i dansaires.
Sobra dir que totes les formacions vinculades a aquesta plataforma tenen una sobrada experiència en concerts i representacions professionals arreu de Catalunya, de l’estat i també a nivell internacional.


Objectius:
Catalunya Celta té diversos objectius a curt, mitjà i llarg termini.
Entenent que la plataforma representa la unió sota un denominador comú dels grups catalans que treballen la cultura celta i atlàntica des de la seva pròpia disciplina i òptica artística, 2 són els objectius immediats:1) Donar a conèixer, visualitzar i vertebrar aquest sector específic del panorama musical català.
2) Reivindicar i normalitzar el recolzament i la presència del sector artístic d’arrel atlàntic en el marc musical de Catalunya, en general, i en el circuit d’arrel català, en particular.
3) Generar nous públics i fomentar els que ja s’interessen per aquestes manifestacions artístiques.

A mitjà termini Catalunya Celta! entreveu altres possibles objectius:
- Donar a conèixer Catalunya Celta! a la resta de la Península i d’Europa.
- Fomentar l’intercanvi amb les produccions de caire atlàntic que es produeixen arreu de la Península.

Qui som?